Yippie

Author Topic: vragenlijstje voor school  (Read 2065 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline paulgroenendaal

vragenlijstje voor school
« on: December 7, 2010, 18:49:41 »
Beste,

Voor een vak aan de Technische Universiteit Eindhoven doen wij (4 studenten Industrial Design) een onderzoek naar media op televisie. Graag zouden wij u willen vragen om deze online vragenlijst in te vullen. Het zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen en de resultaten worden uitsluitend voor dit vak gebruikt (niet voor commerciele doeleinden). Er wordt niet naar persoonsgegevens als naam of inkomen gevraagd.

Wij zijn u zeer dankbaar als u deze vragenlijst even in vult. Hij is te vinden op: http://www.thesistools.com/web/?id=163390

Met vriendelijke groet,

Koen Beljaars,
Victor Donker,
Paul Groenendaal
Marjolein Kostelijk