Yippie

SMF Trader System - Detailed Feedback

Detailed Comment Raphie is met zijn comments nog wel eens te snel en scherp op de snede. Wel, zijn verkopen zijn net zo. Geen gezeur, geld binnen, pakket op de post en je krijgt er pro-actief een tracking code bij.

Heerlijk, hou ik van.
Comment by: Interficior
Return to Trader Ratings
Powered by SMF Trader System