Yippie
SMF Trader System - Detailed Feedback
Detailed Comment Bjorn heeft ruim de tijd genomen om steeds te reageren op al mijn PMs.

Daarnaast goed advies gegeven hetgeen uiteindelijk geresulteerd heeft in een zeer tevreden klant :-)
Comment by: Shorkan
Return to Trader Ratings
Powered by SMF Trader System