Yippie

SMF Trader System - Detailed Feedback

Detailed Comment Van verkoper een aantal CD's overgenomen. De communicatie verliep helder en vlotjes, de afwikkeling idem.
Comment by: Xander32
Return to Trader Ratings
Powered by SMF Trader System