SMF Trader System - Detailed Feedback

Detailed Comment Raphie had zijn Emotiva XPA-2 te koop staan en na enkele snel beantwoorde PB's was de koop al rond. Raphie vond het geen probleem als ik de versterker pas een week later op kwam halen.
Comment by: FeaR1986
Return to Trader Ratings
Powered by SMF Trader System