Yippie
SMF Trader System - Detailed Feedback
Detailed Comment Siemens TK52001 espresso apparaat overgenomen. Mooi apparaat voor een leuke prijs!
Aardige verkoper die nog wat goede tips en advies voor ons had!

Bedankt nog!


Comment by: Radiator
Return to Trader Ratings
Powered by SMF Trader System