Htforum.nl

Lees dit eerst => Regels, Sticky's, FAQ's etc. => Topic started by: VlisChris on July 7, 2015, 02:27:16

Title: Forum Reglement
Post by: VlisChris on July 7, 2015, 02:27:16
Welkom op htforum.nl.

Om een ieder op dit forum een zo plezierig mogelijk beleving te kunnen bieden hebben we een set regels op het forum waar iedereen zich aan dient te houden.

Htforum.nl houdt zich het recht voor de regels aan te passen of uit te breiden op het moment dat dit noodzakelijk geacht wordt. Zelf ben je er verantwoordelijk voor om te zorgen dat je de regels kent.

Op het moment dat er problemen ontstaan is het niet de bedoeling dat leden zelf voor eigen rechter gaan spelen. Hiervoor is het admin-team in het leven geroepen. Deze groep vrijwilligers heeft de bevoegdheden en middelen om adequaat in te kunnen grijpen. Ben je het niet eens met het ingrijpen van 1 van deze admins stuur je deze admin een PM. Die bespreek je niet op het forum zelf. Kom je er ook met deze admin niet uit stuur je een andere, niet betrokken admin een PM met tekst en uitleg.

Het admin-team is of persoonlijk (via de PM) te bereiken. Of handiger: via de R2M - “meld dit bericht aan de moderator”. (deze knop staat onder ieder afzonderlijk bericht)

DE FORUMREGELS - Algemeen


DE FORUMREGELS - De Markt & Commercieel


HET ADMIN-TEAM

Het admin-team bestaat uit de volgende vrijwilligers

J.A.F. Doorhof (http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?action=profile;u=81)
Bas Akkerman (http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?action=profile;u=29310)
Beunky (http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?action=profile;u=6052)
Jinsu (http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?action=profile;u=1467)
Kjelt (http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?action=profile;u=4792)
Perfectionist (http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?action=profile;u=10766)
Title: Re: Forum Reglement
Post by: Perfectionist on June 16, 2016, 23:22:59
Toegevoegd is deze regel, waarbij de optelsom van gedragingen kan leiden tot een ban (nr. 15):

"Het adminteam kan in algemene zin een ban uitdelen als een lid zich herhaaldelijk schuldig maakt aan sfeerverziekend, ontwrichtend gedrag, waarbij niet telkens perse een regel wordt overtreden, maar de optelsom van gedragingen van het lid leidt tot de beslissing om een waarschuwing of ban uit te delen."

Title: Re: Forum Reglement
Post by: Kjelt on May 16, 2018, 12:17:00
Aangepast regel 6 marksectie:
Deze geeft nu de daadwerkelijke actie weer voor verkooptopics waar de verjaringstermijn van is verstreken.